Önemli Camiler

Paylaş

Ulu Camii


Ulu Camii : Özdemir Mahallesi, Mimar Sinan Cd. No:17, 64100 Uşak Merkez/Uşak
2018 yılında aslına uygun olarak yenilenirken kubbedeki kurşun kaplama tamamen yenilendi ve cami, 4.5 metre derinde olan temelinden başlanarak fiziki olarak dirençli hale getirildi.


Yapım tarihi kesin olarak bilinmeyen caminin külliye bünyesindeki bir çeşmeye aitken yapının giriş kapısı üzerine sonradan yerleştirildiği kabul edilen Ağustos-Eylül 1419 tarihli sülüs hatlı Arapça kitâbe caminin tarihlendirilmesine ışık tutar. Bu kitâbeye göre yapının Germiyanoğlu II. Yâkub Bey’in ikinci saltanatı esnasında (1402-1429) Kavşid oğlu Hasan oğlu Mehmed Bey tarafından inşa edildiği kabul edilir.

Beyaz Tarih

Burma Camii

Burma Camii adres: Ulu Camii karşısı
Evliya Çelebi’nin Seyahatname adlı kitabında ismi Hacı Mustafa Camii olarak geçmektedir ve yapım yılı M. 1572-1573 yılları olarak kabul edilmektedir. 
Kubbesi kurşun kaplamalı, minaresi burmalı oluşudan bu ismi almıştır. 
Evliya Çelebi Uşak’ı ziyaretinde: (…ve Hacı Mustafa Camii Kıble babı üzere tarihi şudur.”Beni Hazel Cumatüşşerif ve mevazuu Latif EL-Hac Mustafa Bin Hacı Hasan garerullah Liseyyi atihi, Bu iki cami’nin cemaati gayet boldur. ”diye bu camiden bahseder.)


Caminin yan duvarında Yürü Dede isimli Pir’in mezarı bulunur. Mezar çevresi siyah demirlerle çevrelenmiş ve mezar mermerle yükseltilmiştir. Mezarın, üzerinde beyitlerin yazılı olduğu yüksek bir mezar taşı vardır.Ali Ağa Camii

Ali Ağa Camii: Işık Mahallesi, Güneş Sk. No:2, 64100 Uşak Merkez/Uşak

Çakaloz Cami

Çakaloz Camii: Kurtuluş Mahallesi, Çakaloz Sk. No:7, 64100 Uşak Merkez/Uşak

Çakaloz Camii, Uşak’ın Kurtuluş mahallesinde 19. yüzyılda inşa edilmiş Osmanlı dönemi camisi. Cami çeşitli tarihlerde yangın geçirmiş ve onarılmıştır. Cami kesme taştan yapılmış olup dikdörtgen bir avlunun güney doğu kenarındadır. yapıda 19. yüzyıl mimarisinin batı etkileri açıkça görülmektedir.

Yazar: Uşak Online

Bir Yorum Yazın